ЗХАХДФ

Тав дахь удаагийн Зүүн хойд Азийн Хотын дарга нарын Форум - 2022

The fifth Northeast Asian Mayors’ Forum will be organized virtually in 2022.

Сүүлийн мэдээ

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас санаачлан Азийн ...

Дэлхийг хамарсан КОВИД-19-ийн цар тахлын улмаас 4 дэх...

Зүүн хойд Азийн хотын дарга нарын 4 дэх удаагийн форум 2020 оны ...

Видео