Үйл ажиллагаа

スクリーンショット 2021-11-25 13.55.32

Зүүн хойд Азийн Хотын дарга нарын Форум - 2022

 • Огноо :

  Тун удахгүй
 • Зохион байгуулагч :

  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
 • Хэл :

  Англи хэл
 • Газар :

  Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот

Тун удахгүй

Ажлын хэсгийн хурал

 • Огноо :

  2021 оны 11 сарын 25
 • Зохион байгуулагч :

  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
 • Хэл :

  Англи хэл
 • Газар :

  Цахим хэлбэрээр (Zoom)

Зүүн хойд Азийн Хотын дарга нарын Форум - 2020

КОВИД-19 цар тахлын үед хотуудын сайн туршлагыг солилцох замаар хүндрэлийг даван туулж, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх нь

 • Огноо :

  2020 оны 12 сарын 08
 • Зохион байгуулагч :

  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
 • Хэл :

  Англи хэл
 • Газар :

  Цахим хэлбэрээр (Zoom)

Зүүн хойд Азийн Хотын дарга нарын Форум - 2018

Нүүрстөрөгч багатай хотуудын хөгжил: Агаарын чанарыг сайжруулж, хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах нь

 • Огноо :

  2018 оны 6 сарын 17-19
 • Зохион байгуулагч :

  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Азийн сан
 • Хэл :

  Англи хэл
 • Газар :

  Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот

Зүүн хойд Азийн Хотын дарга нарын Форум - 2016

Хотуудын ногоон өсөлт: Эрчим хүчний ногоон шийдлүүд

 • Огноо :

  2016 оны 8 сарын 03-05
 • Зохион байгуулагч :

  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Азийн сан
 • Хэл :

  Англи хэл
 • Газар :

  Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот

Зүүн хойд Азийн Хотын дарга нарын Форум - Сэдэвчилсэн хуралдаан 2015

Хотын ногоон хөгжил

 • Огноо :

  2015 оны 9 сарын 21-22
 • Зохион байгуулагч :

  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Азийн сан
 • Хэл :

  Англи хэл
 • Газар :

  Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот

Зүүн хойд Азийн Хотын дарга нарын Форум - 2014

Хотын тогтвортой, хүртээмжтэй хөгжил

 • Огноо :

  2014 оны 8 сарын 18-19
 • Зохион байгуулагч :

  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Азийн сан
 • Хэл :

  Англи хэл
 • Газар :

  Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот