Зүүн хойд Азийн Хотын дарга нарын Форум - 2022

Тун удахгүй

Улаанбаатар хот 2020 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдөр “КОВИД-19 цар тахлын үед хотуудын сайн туршлагыг солилцох замаар хүндрэлийг даван туулж, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх нь” сэдвийн дор 4 дэх удаагийн ЗХАХДФ-ыг зохион байгууллаа. Энэ нь бидний өмнө тулгараад буй саад бэрхшээлийг амжилттай шийдвэрлэх талаар хэлэлцэх боломжийг олгосон билээ. Цаашлаад бид 5 дахь удаагийн ЗХАХДФ-ыг 2022 онд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулах гэж байна. Шийдэл хэлэлцэж, санал бодлоо солилцон, хотууддаа нийтлэг тулгамдаж буй асуудлуудын талаар мэдлэг, туршлагаа хуваалцаж, бүс нутгийнхаа хамтын ажиллагааг бэхжүүлцгээе! 2022 онд Улаанбаатарт уулзацгаая!

Хотуудын оролцоо

Оролцогч Хотууд

Зураг